GlamSEENup #1 : Các Bước Chăm Sóc Da Ngày & Đêm / Day & Night Skincare Routine

3Lại thêm một series nữa mới ra về beauty mang tên GlamSEENup !!! Mở đầu, hãy cùng khám phá các bước skincare hàng ngày của Shyn bây giờ sẽ như thế …

source